Mats Olofgörs

Olofgörs & Partner AB
Spektens Gränd 1
111 29 Stockholm
Sweden

Tel +46 70 573 17 87
mats@olope.se

Hans Peterson

Liquid Sky AB
Fatburs Brunnsgata 16
118 16 Stockholm
Sweden

Tel +46 70 734 42 30
hans@olope.se